مجموعه زنده جنگ ستارگان برتر (هفته 210) – لوپ و جی

دو کارت بعدی مجموعه هفتگی Topps Star Wars Living Set اکنون منتشر شده است. با نمای نمادین ستارگان آبی و آثار هنری چشمگیر کریس پنیکس، بررسی کنید لوپ (#419) و جی (#420). دو کارت جدید هر سه شنبه منتشر می شود و فقط برای یک هفته در دسترس است. اینجا کلیک کنید برای مشاهده کل جنگ ستارگان زندگی می کنند بایگانی، از جمله چاپ های جداگانه.

منبع: https://www.jeditemplearchives.com/2023-06-12-topps-star-wars-living-set-week-210-lop-jay/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=topps-star-wars-living-set-week-210-lop-jay

بخوان:  This Cowabunga Collectible Is the Latest in the Turtle Power-verse
وبسایت https://asbabbazii.ir
نوشته ایجاد شد 3222

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا