مجموعه زنده جنگ ستارگان برتر (هفته 206) – Eopie & Morley

دو کارت بعدی مجموعه هفتگی Topps Star Wars Living Set اکنون منتشر شده است. با نمای نمادین ستارگان آبی و آثار هنری چشمگیر کریس پنیکس، بررسی کنید ایوپی (#411) و مورلی (#412). هر سه شنبه، دو کارت جدید منتشر می شود و فقط برای یک هفته در دسترس است. اینجا کلیک کنید برای مشاهده کل زندگی جنگ ستارگان بایگانی، از جمله چاپ های جداگانه.

منبع: https://www.jeditemplearchives.com/2023-05-15-topps-star-wars-living-set-week-206-eopie-morley/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=topps-star-wars-living-set-week-206-eopie-morley

بخوان:  Build-A-Bear Documentary Is Now Available for Streaming
وبسایت https://asbabbazii.ir
نوشته ایجاد شد 3339

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا