مجموعه زنده جنگ ستارگان برتر (هفته 203) – تیکا و گلوکوس

دو کارت بعدی مجموعه هفتگی Topps Star Wars Living Set اکنون منتشر شده است. با نمای نمادین ستارگان آبی و آثار هنری چشمگیر کریس پنیکس، بررسی کنید تیکا (#405) و گلوکوس (#406). هر سه شنبه، دو کارت جدید منتشر می شود و فقط برای یک هفته در دسترس است. اینجا کلیک کنید برای مشاهده کل زندگی جنگ ستارگان بایگانی، از جمله چاپ های جداگانه.

منبع: https://www.jeditemplearchives.com/2023-04-20-topps-star-wars-living-set-week-203-teeka-glaucus/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=topps-star-wars-living-set-week-203-teeka-glaucus

بخوان:  Topps Star Wars Living Set (Week 223) - Dewback & Tatooine Sand Beast
وبسایت https://asbabbazii.ir
نوشته ایجاد شد 3795

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا