فرار از فروشگاه Playtime Co. در تجربه جدید «Poppy Playtime Forever» «Roblox»

فرار از فروشگاه Playtime Co. در تجربه جدید «Poppy Playtime Forever» «Roblox»

حداکثر 10 بازیکن می توانند برای زنده ماندن در فروشگاه با یکدیگر همکاری کنند.

The post Escape the Playtime Co. Store in the New 'Poppy Playtime Forever' 'Roblox' Experience اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/poppy-playtime-forever-roblox-launch/

بخوان:  The Disney100 Celebration Continues on TikTok
وبسایت https://asbabbazii.ir
نوشته ایجاد شد 3795

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا