در اینجا نحوه مشاهده چانینگ تیتوم در رویداد داستان سرایی CAMP در شهر نیویورک آمده است

چانینگ تیتوم از یک ستاره سینما به یک داستان نویس تبدیل می شود!

این پست چگونه می‌توان چانینگ تیتوم را در رویداد داستان سرایی CAMP در شهر نیویورک دید، اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/camp-channing-tatum-event/

بخوان:  The Toy Book Top 10: The Hottest Stories of January 2024
وبسایت https://asbabbazii.ir
نوشته ایجاد شد 3360

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا